ISCAR Around the Globe ▼
A+   A-

Contact Us
Моля, посочете нужната ви информация

Препоръки за използване на инструментите
Решаване на възникнали проблеми
Технологични нововъведения
ISCAR еквиваленти на инструменти от други фирми
Участие в технически семинар
Общо
Операции:

CUT-GRIP -правене на канали и струговане
SELF-GRIP - отрязване и правене на канали
HELIFACE - челни обработки
ISO Струговане
ISCAR Резбонарязване
ISCAR Пробиване
ISCAR Фрезоване
Моля, посочете изискванията си:

Бих желал служител на ISCAR да ме посети
 Enter the code exactly as you see it in the image below