Челно струговане

ИСКАР представя една нова линия от инструменти и пластини - TANG-GRIP едностранни пластини за челни канали с тангенциално закрепване. Тази нова линия включва едностранни и двустранни шини и пластини с 3 и 4 мм. ширина от най-съвременния сорт IC808 SUMO TEC.
В допълнение прецизната инструментална революция на ИСКАР включва многостранната, с винтово закрепваща пластината система, която осигурява едно пълно решение за челни канали и струговане.
Стружкочупещите геометрии на HELIFACE бяха създадени за оптимално отделяне на стружките при правене на челни канали за по-добра и безпрепяствана работа.Четири типа адаптери могат да бъдат монтирани на един и същ държач.Възможно е правенето на вътрешни челни канали и струговане без ограничение на разширяването на каналите след първоначалното влизане.HELIFACE пластините се отличават с повита двустранна геометрия за дълбоко проникване, по-дълбоко от дължината на пластината.

ISCAR също така представи много нови типове инструменти,като PENTA , MINCUT и PICCO.


- Пластините MINCUT за челни канали и струговане

- HFPN 2 mm пластини за челни канали и струговане

- TANG-GRIP едностранни пластини с тангенциално закрепване за челни канали

- Усукани пластини

- Двустранни пластини за дълбока обработка

- Упътване за челни обработки - избор на инструмент

- Упътване за челни обработки - Настройка на инструмента

- Смяна на пластини

- Полустандартни инструменти за челни канали и подрязване

- Сменяеми глави

- Основни параметри за избор на HELIFACE инструмент

- Многообразие на пластини за челни канали

- Системи за челни канали с малки диаметри

- Системи за челни канали със средни диаметри

- Системи за челни канали с големи диаметри

Privacy Statement