Една нова 80º ромбична пластина с винтообразен режещ ръб за бърэо отнемане на материал

ИСКАР представя нова линиая пластини CNMX 1207..-HTW.
Новата пластина има много положителен ,радиален винтов режещ ръб и положителен ъгъл- една комбинация,която значително намалява силите на рязане. Ъгълът на пластината има почистваща конфигурация, която постига високо качество на повърхността ,даже и при високи подавания, което в много случаи може да елеминира финишната обработка. Радиусът на върха е 88°,което увеличава якостта. Пластините CNMX са за тежки обработки. Техния уникален дизайн осигурява бързо отнемане на материал.
Те могат да бъдат монтирани на всеки стандартен държач,който носи CNMG пласини,но гнездото трябва да бъде сменено със специално: TCH 4. Държачите на ИСКАР с R-тип закрепване са най-препоръчваните за тежки обработки.
Privacy Statement