Skip to main content
Contact Us

Contact Us
Моля, посочете нужната ви информация

Препоръки за използване на инструментите
Решаване на възникнали проблеми
Технологични нововъведения
ISCAR еквиваленти на инструменти от други фирми
Участие в технически семинар
Общо
Операции:

CUT-GRIP -правене на канали и струговане
SELF-GRIP - отрязване и правене на канали
HELIFACE - челни обработки
ISO Струговане
ISCAR Резбонарязване
ISCAR Пробиване
ISCAR Фрезоване
Моля, посочете изискванията си:
Бих желал служител на ISCAR да ме посети
 Enter the code exactly as you see it in the image below 
  
 
I confirm that I have read the privacy statement and consent to its terms.