• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Конфликтни минерали

  IMC International Metalworking Companies B.V., чрез своите дъщерни дружества и филиали по целия свят („IMC Group“), се занимава с производството, разработването, маркетинга и продажбата на твърдосплавни режещи инструменти и други свързани продукти.

  През годините, наред с нарастващата осведоменост и придържането към корпоративната социална отговорност, предприятията следват високи международни стандарти за добро корпоративно управление. Такива стандарти изискват, наред с другото, упражняване на контрол върху степента, в която веригата за доставки може да повлияе на нашето общество. Очевидно в резултат на такъв напредък сътрудничеството между всички участници във веригата на доставки се е превърнало в предпоставка за много търговски взаимодействия в нашата екосистема.

  В този контекст бихме искали да насочим вниманието ви към съответните законови и социални изисквания във връзка с набавянето и използването на определени минерали, известни като „конфликтни минерали“.

  По-конкретно, беше констатирано, че предприятия, занимаващи се с добив на минерали: Колумбит-Танталит (Колтан), Каситерит, Злато, Волфрамит или техните производни, Тантал, Калай и Волфрам, от Демократична република Конго (ДРК) и „Прилежащите Държави“, включително: Ангола, Бурунди, Централноафриканска република, Република Конго, Руанда, Судан, Танзания, Уганда и Замбия, бяха изложени на риск да допринесат за конфликт в тези страни.

  Съответно високите стандарти на международната търговия бяха определени и насърчавани от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие („OECD“), Конгреса на Съединените щати и Комисията за ценни книжа и борси на Съединените щати („SEC“) с цел за достигане на „без конфликтна“, честна и стабилна международна търговия по цялата верига на доставки.

  Като един от ключовите водещи играчи в индустрията за твърди метали, ние се ангажираме да гарантираме, че всички минерали, които могат да се съдържат в някои продукти на IMC, са и ще бъдат придобити „без конфликтно“, при всяко дължимо зачитане на човешките права и при стриктно съответствие с тези високи международни търговски стандарти.

  За да следваме тези значими стандарти, ние решихме да приемем Ръководството за надлежна проверка проверка гарантиращо отговорни вериги за доставки на минерали от високорискови и засегнати от конфликти зони.


  Ние прилагаме различни средства, включително, но не само:
  • Иницииране на разумно запитване и дискусии с нашите непосредствени доставчици.
  • Информиране на непосредствените доставчици за нашите стриктни очаквания, че те ще предприемат подобни мерки със съответните си доставчици, за да осигурят съответствие по цялата верига на доставки.
  • Включване на изискванията за разкриване на доставчици в споразуменията за доставка и груповите стандартни условия за покупка.
  • Публикуване на тази политика и приложимите актуализации онлайн на www.imc-companies.com


  Надяваме се, че горната информация ще ви бъде полезна за вашите собствени усилия и оценка на Конфликтни минерали. Ако имате допълнителни въпроси или притеснения, моля не се колебайте да се свържете с нас.
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved