• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Лидер при иновациите в металорязането

  Иновациите направиха ISCAR страхотната металообработваща компания, каквато е днес. Но иновациите в металообработването не биха били възможни без пълен ангажимент към научни изследвания и развитие и ISCAR отделя приблизително 6% от общите си ресурси за научноизследователска и развойна дейност. В ISCAR креативността е начин на живот.

  Всеки нов продукт започва като идея в ума на инженер. Изображението се въвежда в програма за компютърно проектиране/обработка (CAD/CAM). Създава се прототип и преминава през изчерпателни анализи. Повтарящите се усъвършенствания, анализи и тестване продължават, докато се постигнат желаните резултати. Само след тази обширна последователност на разработка и тестване новата идея може да премине от фаза на прототип към разработка за производство.

  Иновациите на ISCAR не се ограничават до нови металообработващи продукти. По-ефективните и рентабилни производствени процедури и процеси непрекъснато се тестват, оценяват и прилагат. Подобренията в компютъризацията, потока от данни, осигуряването на качество, безопасността на служителите и опазването на околната среда са част от философията на ISCAR. ISCAR наистина е компания, в която иновациите никога не спират.
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved