• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Производство

  От дизайнера до производствената линия, сложната компютъризирана система за директно числово управление (DNC) на ISCAR осигурява директен контрол на напълно автоматичните фрезови и стругови машини с ЦПУ. Денонощно армията от машини на ISCAR изработва режещи пластини и държачи точно както е посочено и в точни количества по проект и поръчки. Тези производствени мощности са многостранни и гъвкави. В рамките на часове могат да бъдат пуснати в производство напълно различни инструменти. По време на семинарите за клиенти ISCAR демонстрира производствени умения и гъвкавост, като предизвика участниците да поискат напълно нов инструмент. По-късно същия ден новият продукт е в ръката на участника.

  Прецизността и чистотата са колкото част от оперативната политика на ISCAR, толкова и неразделна част от всяка произведена пластина на ISCAR. Производствените подове на съоръженията на ISCAR са безупречни. Роботите за качване и поставяне тихо се движат насам-натам, премествайки пластините към тавите за подреждане. Палетите с тави се транспортират между съоръженията от автоматични управлявани превозни средства (AGV), които пътуват по магнитно маркирани пътеки. Техните дестинации се управляват дистанционно от централния производствен компютър. Производствената система също така е проектирана да се справя бързо със специални поръчки и бързо изпълнение, предоставяйки на клиентите безкрайно предлагане на първокласни продукти.
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved