• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Глобалната политика на IMC по отношение на REACH

  Съгласно разпоредбите на Европейския регламент (EC) 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикалите (REACH), IMC Group предприема всички необходими мерки, за да осигури спазването на тези разпоредби на REACH от страна на своите членове. IMC Group се подкрепя и редовно съветва от TÜV SÜD, водеща европейска организация, която притежава задълбочени познания и опит по отношение на прилагането, спазването и насоките във връзка с регламентите REACH.  RoHS Директива

  Pursuant to the provisions of the European Parliament 2011/65/EU concerning Restriction of Hazardous Substances (RoHS), the IMC Group has been pursuing all necessary measures to secure compliance by its Members with these RoHS provisions.br>
  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved