• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  Глобална компания, Присъствие на местния пазар

  In a world of diverse cultures and languages, ISCAR recognizes the importance of having fully equipped and knowledgeable local suppliers. ISCAR maintains related companies and agents in over 60 countries, with fully staffed offices and technical specialists to meet customer needs. In some of the larger countries, regional offices add extra value by having ISCAR personnel and facilities as close as possible to customer production sites. Many of the branches integrate fully equipped training centers in order to update and instruct customer personnel on the latest metal removal techniques and products. If it is not possible or practical for a group to visit the training center, seminars are held at the customer’s facility.

  В свят на различни култури и езици, ISCAR признава важността на разполагането с напълно оборудвани и добре осведомени местни доставчици. ISCAR поддържа дъщерни компании и агенти в над 60 държави, с напълно укомплектован персонал и технически специалисти, за да отговори на нуждите на клиентите. В някои от по-големите страни регионалните офиси добавят допълнителна стойност, като разполагат с персонал и съоръжения на ISCAR възможно най-близо до производствените обекти на клиентите. Много от клоновете интегрират напълно оборудвани центрове за обучение, за да актуализират и инструктират персонала на клиентите относно най-новите техники и продукти в металорязането. Ако не е възможно или практично клиентите да посетят учебния център, семинарите се провеждат в обекта на клиента.

  ISCAR е глобална компания, отговаряща на нуждите на индустрията както на местно ниво така и на световно.

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved