• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X

  SUMO TEC - Цвят на приложение

  За да помогнем на нашите клиенти в избор на правилен сорт за техните нужди, ИСКАР разви нови процеси за покритие за новите SUMO TEC сортове, които ще се различават с различни цветове за по-лесна идентификация. Всички предишни SUMO TEC сортове имат същия златен цвят.
  Новата технология за покритие подобрява с 5 to 12% живота, в сравнение с предишното покритие.

  6015 и 6025

  За неръждаема стомана
  (ISO M материали), може да се разпознае по ярко моравия цвят.

  CVD покритие
  SUMO обработка
 • Подобрена якост
 • Подобрена устойчивост при оформяне на стружки
 • Гладко изтичане на стружките
  Алфа алуминий (Al2O3)
 • Подобрена устойчиваст на пукнатини
 • Висока устойчивост на кратерно износване
 • Подобрена стружко устойчивост
  Междинен слой
 • Подобрена устойчивост на покритието
  за отлюспване
  TiCN (MT)
 • Подобрена устойчиваст на износване по задната повърхност
  TiN
 • Подобрена адхезия кам основата
  Основна част на пластината/подложка/,върху която се нанася покритие
 • Висока якост
 • 5005 и 5010

  Използван за обработка на чугун
  (ISO K материали), могат да се познаят по сивия цвят

  CVD покритие
  SUMO обработка
 • Подобрена якост
 • Подобрена устойчивост при оформяне на стружки
 • Гладко изтичане на стружките
  Алфа Алуминий (Al2O3)
 • Дебел алфа Al2O3Покритието предлага висока
  устойчивост на кратерно износване
 • Подобрена устойчивост при оформяне на стружки
 • Въэможност за високи скорости
  Междинен слой
 • Подобрена устойчивост на покритието
  за отлюспване
  TiCN (MT)
 • Подобрена износоустойчивост
  TiN
 • Подобрена адхезия към /основата/подложката
  Подложка
 • Висока якост
 • Устойчивост на деформация
 • 8150, 8250 и 8350

  Главно се използва за обработкана стомана - ISO P материали,техния съществуващ златен цвят езапазен за по-лесна идентификация.
  CVD покритие
  SUMO обработка
 • Подобрена якост
 • Подобрена устойчивост при оформяне на стружки
 • Гладко изтичане на стружките
  Алфа Алуминий (Al2O3)
 • Подобрено съпротивление на пукнатини
 • Висока устойчивост на кратерно износване
  Междинен слой
 • Подобрена устойчивост на покритието
  за отлюспване
  TiCN (MT)
 • Подобрена износоустойчивост
  TiN
 • Подобрена адхезия към подложката
  Подложка
 • Висока якост
 • © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved